Šira slika

Šira slika: Bošnjaci na Kosovu – povratak nuse kući

Od nekadašnjih 65.000 bošnjačka zajednica na Kosovu  danas broji manje od 30.000 stanovnika, koncentisanih u selima oko Prizrena i u okolici Peći i Mitrovice.

Od nekadašnjih 65.000 bošnjačka zajednica na Kosovu  danas broji manje od 30.000 stanovnika, koncentisanih u selima oko Prizrena i u okolici Peći i Mitrovice. Mladih je sve manje. Starije generacije bošnjačke dijaspore uglavnom su se kretale prema Bosni i Hercegovini, a sada su to zemlje zapadne Evrope. Zbog neriješenih međudržavnih odnosa veze s BiH su sve slabije, iako je smatraju matičnom zemljom. Oni što su ostali čuvaju tradiciju i običaje kakav je šaranje mladenke za dan udaje.

Autorica: Žana Kovačević

Snimatelji: Ognjen Jevtić, Gazmend Idrizi

Montažer: Sanin Džafo

Izvor: Al Jazeera