Romi

Deseci hiljada Roma na Zapadnom Balkanu nemaju dostojan krov nad glavom. Riječ je o procjenama, jer precizni nacionalni podaci ne postoje. Projekt za integraciju Roma Vijeća za regionalnu saradnju počinje s mapiranjem stanovanja Roma. To bi trebao postati temelj za brže i kvalitetnije rješavanje ovog problema. 

Komemoracijom romskim žrtvama ustaškog režima u Uštici kod Jasenovca obilježen je međunarodni dan sjećanja na romske žrtve u Drugom svjetskom ratu. Romi poručuju kako se njihova žrtva nikad ne smije zaboraviti, ali kako je potrebno raditi na suživotu u budućnosti.

Nakon posljednjih događanja u Zagrebu, gdje se protestiralo zbog useljenja romskih porodica u stanove, ponovo je aktuelizirano ovo pitanje.

07 Jul 2019

Dio građana protivi se useljenju 29 socijalno ugroženih romskih porodica u zgradu u zagrebačkom naselju Petruševec.

27 Jun 2019