Pravosuđe

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sm­jenu Kat­nića, stranke ak­tu­alne vlasti traže go­d­i­na­ma zbog, kako tvrde, poli­tičkog ut­je­ca­ja prethod­ne vlade i lošeg rada in­sti­tu­ci­je – što je vidlji­vo iz izv­ješ­ta­ja Evropske uni­je.

Published On 17 Feb 2022

Amer­ič­ki pred­sjed­nik Joe Biden plani­ra naći za­m­jenu za suca Vrhovnog suda Stephena Brey­era do kra­ja feb­ru­ara te želi da na tom mjes­tu prvi put bude Afroamerikan­ka.

Published On 27 Jan 2022