Korona virus

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Broj in­fek­ci­ja ko­rona viru­som po­ras­tao je za go­to­vo 32 pos­to u Evropi i ju­go­is­točnoj Az­i­ji, kao i za go­to­vo 14 pos­to u Ameri­ci, obav­i­la je Sv­jet­s­ka zdravstve­na or­ga­ni­zaci­ja.

Published On 01 Jul 2022

Čim su uk­in­u­ta ograničen­ja, pokaza­lo se da je opo­ravak prirode bio privre­meni fenomen; vratili smo se starim navika­ma, gu­ramo se u prekr­can­im avion­i­ma i za­tr­pava­mo ulice plas­tikom, navo­di UN.

Published On 28 Jun 2022