Divlje deponije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Neophodno je imati odgovarajući zakonski okvir, kojeg prati odgovarajuća infrastruktura, koju zatim mora pratiti odgovarajući kazneni režim, a svega toga – nema.

Published On 14 Jun 2022