Građani godinama čekaju uklanjanje divlje deponije na ulazu u Višegrad

Uz smeće koje se dovozi iz grada ovdje se odlaže i plutajući otpad iz obližnjeg jezera Hidroelektrana na Drini, koji rijekom dolazi iz susjednih država – Srbije i Crne Gore.

Mještani godinama traže uklanjanje nelegalne deponije na ulazu u Višegrad.

Kako nema pomaka, odlučili su protiv odgovornih u gradu podnijeti krivičnu prijavu.

Lokalna vlast odgovara – rade na rješenju problema.

Međutim, entitetske vlasti u Banjoj Luci zamjeraju im što kasne s donošenjem plana o upravljanju otpadom u tom gradu na istoku Bosne i Hercegovine.

Izvor: Al Jazeera