S. Makedonija traži rješenje za divlje deponije

U Sjevernoj Makedoniji umjesto da se otpad odlaže na deponije i reciklira, pali se na divljim odlagalištima, zagađuje zrak i ugrožava zdravlje građana.

U Sjevernoj Makedoniji umjesto da se otpad odlaže na deponije i reciklira, pali se na divljim odlagalištima, zagađuje zrak i ugrožava zdravlje građana. Kontrole ekoinspektora su slabe i ne daju rezultate. Prva sanitarna deponija, po ekološkim standardima, u toj zemlji treba biti izgrađena za tri godine.

Izvor: Al Jazeera