Al Jazeera Kodex

O emisiji

Istraživačka emisija AJB o skrivenim korupcijama, malverzacijama, zloupotrebama i pojedinaca i sistema.


Istaknuti sadržaj

Više epizoda

Cijeli Sadržaj

Tema prve epi­zode nove emisi­je Al Jazeera Kodex višedeceni­jske su op­tužbe za ped­ofil­i­ju, silo­van­je, sek­su­al­no zlostavl­jan­je i ot­mice pro­tiv po­je­d­i­naca un­utar Srpske pravoslavne crkve.

Published On 23 Dec 2020