Al Jazeera Kodex

Bitka za Neretvu III: Hoće li ‘Gornji horizonti’ dolinu Neretve pretvoriti u pustinju?

U trećem dijelu serijala istražujemo šta će izgradnja tri nove velike hidroelektrane u okviru projekta „Gornji horizonti“ značiti za stanovnike, endemski biljni i životinjski svijet juga BiH i RH.

U trećem dijelu serijala istražujemo šta će izgradnja tri nove velike hidroelektrane u okviru projekta „Gornji horizonti“ značiti za stanovnike, endemski biljni i životinjski svijet juga Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Vlasti bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska predstavljaju ga kao ispunjenje energetskog sna iz prošlog vijeka i ističu ekonomsku dobit.

Zaštitnici prirode, stanovnici i brojni naučnici zabrinuti su da bi realizacija tog energetskog projekta dolinu Neretve i njene pritoke Bunu, Bregavu i Bunicu, prirodni rezervat Hutovo blato i ušće Neretve na jugu mogla pretvoriti u pustinju.

U prva dva dijela serijala “Bitka za Neretvu” govorili smo o planovima različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini da izgrade najmanje 70 malih i sedam velikih hidroelektrana u slivu Neretve te borbi aktivista i građana da zaštite svoje rijeke od planova investitora.

Snimatelji: Jasmin Omerspahić, Adnel Pašić, Mirsad Bukvić, Anes Turković, Pero Pavlović

Montaža: Admir Lisica i Dragan Stanimirović

U emisiji su korišteni i videosnimci i fotografije: “The Proteus Project in Bosnia and Herzegovina“, Centra za istraživačko novinarstvo, Svjetlane Panić i Asima Pitića

Autor serijala: Dragan Stanimirović

Izvor: Al Jazeera