Goran Mišić

Goran Mišić

Goran Mišić je dugogodišnji novinar i član Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Kao urednik, redaktor i novinar radio u Blicu, Našoj Borbi i Borbi, a... povremeno ili stalno sarađivao sa više beogradskih i sarajevskih medija. Danas radi kao slobodni novinar.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Fil­movi ponekad mno­go više gov­ore od poli­tičk­ih ak­tera koji kreira­ju „is­tine“ isključi­vo po mjeri vlasti­tih in­tere­sa.

opinion by Goran Mišić
Published On 16 Dec 2021