Goran Mišić

Goran Mišić

Goran Mišić je dugogodišnji novinar i član Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Kao urednik, redaktor i novinar radio u Blicu, Našoj Borbi i Borbi, a... povremeno ili stalno sarađivao sa više beogradskih i sarajevskih medija. Danas radi kao slobodni novinar.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok pro­fe­sion­al­ni voza­či iz Beogra­da od­laze u Evropu, na nji­ho­va mjes­ta dolaze nji­hove kolege iz daleke os­trvske zeml­je u Az­i­ji.

blog by Goran Mišić
Published On 27 Nov 2022