Clive Stafford Smith

Clive Stafford Smith

Clive Stafford Smith je advokat iz domena ljudskih prava.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Moj kli­jent, Ahmed Rab­bani, je do­bio odobren­je za od­lazak iz zlo­glasnog zatvo­ra na Kubi pri­je neko­liko mjese­ci – ali je i dal­je zatvoren tamo.

opinion by Clive Stafford Smith
Published On 26 Jan 2022