Većina članica Evropske unije otvara granice

Većina članica Evropske unije otvara granice za evropske i zemlje u šengenskoj zoni, nakon višemjesečnog zatvaranja uzrokovanog pandemijom korona virusa. Španija i Portugal tu odluku odlažu do kraja mjeseca.

Većina članica Evropske unije otvara granice za evropske i zemlje u šengenskoj zoni, nakon višemjesečnog zatvaranja uzrokovanog pandemijom korona virusa. Španija i Portugal tu odluku odlažu do kraja mjeseca.