Anderson: Transgeneracijska trauma nastaje kao posljedica nasilja

Danica Anderson, američka psihoterapeutkinja i ekspertica za pitanja rodnih trauma, pomaže ženama – žrtvama nasilja u u ratom zahvaćenim područjima širom svijeta, da prevaziđu traume. Istraživanja Anderson pokazala su da su traume žena koje su u ratu preživjele nasilje transgeneracijske, odnosno da se prenose sa majke na potomke, ali  i druge članove porodice i šire […]

Danica Anderson, američka psihoterapeutkinja i ekspertica za pitanja rodnih trauma, pomaže ženama – žrtvama nasilja u u ratom zahvaćenim područjima širom svijeta, da prevaziđu traume. Istraživanja Anderson pokazala su da su traume žena koje su u ratu preživjele nasilje transgeneracijske, odnosno da se prenose sa majke na potomke, ali  i druge članove porodice i šire zajednice.