Hoće li predmet protiv Izraela obuhvatiti i zločine počinjene 2014

Stručnjak za ljudska prava Geoffreey Nice objašnjava šta može obuhvatiti predmet pred Međunarodnim sudom pravde.

Geoffrey Nice je stručnjak za ljudska prava koji je predvodio krivično gonjenje Slobodana Miloševića pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

Objašnjava šta može obuhvatiti predmet pred Međunarodnim sudom pravde.

Izvor: Al Jazeera