Waqar Azmi za AJB: Poricanje je korak ka još jednom genocidu

S predsjedavajućim organizacije “Sjećanje na Srebrenicu” razgovarala je Arduana Pribinja.

U Londonu se i ove godine organizuje najmasovnija komemoracija žrtvama Srebrenice na međunarodnom nivou. 
Britanska humanitarna organizacija “Sjećanje na Srebrenicu” svake godine organizuje oko 200 događaja širom Ujedinjenog Kraljevstva kojima prisustvuju deseci hiljada ljudi. 
Osim toga, ova organizacija u britanskim školama podučava učenike o tome šta se desilo u Srebrenici. 

S predsjedavajućim organizacije “Sjećanje na Srebrenicu” razgovarala je Arduana Pribinja.