Hadžović o uknjižbi vojne imovine na državu BiH

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju entiteta Republika Srpska podnesenu protiv presude Suda BiH kojima je naloženo da vojni objekat “Veliki Žep” u Han-Pijesku bude uknjižen na BiH. Apelacija je odbačena jer, kako smatra Sud, na osnovu sporazuma o sukcesiji imovine bivše zajedničke države – SFRJ, nekadašnje republike, a sada nezavisne države, jedine […]

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju entiteta Republika Srpska podnesenu protiv presude Suda BiH kojima je naloženo da vojni objekat “Veliki Žep” u Han-Pijesku bude uknjižen na BiH.

Apelacija je odbačena jer, kako smatra Sud, na osnovu sporazuma o sukcesiji imovine bivše zajedničke države – SFRJ, nekadašnje republike, a sada nezavisne države, jedine su nasljednice te imovine.

Gost vijesti Al Jazeere je direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.