Pribinja: Nejasno koje nove činjenice je bh. pravni tim koristio

U Međunarodnom sudu pravde u Hagu predan je zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srbije za genocid.   U Hagu je Arduana Pribinja.

U Međunarodnom sudu pravde u Hagu predan je zahtjev za reviziju presude po tužbi protiv Srbije za genocid.  

U Hagu je Arduana Pribinja.