Pešmerge žele prisvojiti osvojene teritorije

Uprkos brojnim neslaganjima, tokom ofanzive na Mosul uspostavljena je koordinacija između iračkih snaga sigurnosti i vojnih jedinica iračkih Kurda. Prema ranijem dogovoru jasno su određena područja koja svaka od strana napada. Pešmerge su uvjerene da će područja oko Mosula koja zauzmu od ISIL-a, trajno ostati u sklopu autonomne regije Irački Kurdistan.