Drlja: EU traži rješenje za pomoć BiH

U pomoć regiji odmah je pritekla i Evropska unija, koja ima solidarni mehanizam za katastrofe. U roku od godinu dana pogođenim državama može da stavi na raspolaganje do pola milijarde eura. Za Srbiju kao pridruženu, a za Hrvatsku kao punopravnu članicu – pomoć Unije je neupitna. Za BiH, koja je još daleko od članstva u EU, […]

U pomoć regiji odmah je pritekla i Evropska unija, koja ima solidarni mehanizam za katastrofe. U roku od godinu dana pogođenim državama može da stavi na raspolaganje do pola milijarde eura. Za Srbiju kao pridruženu, a za Hrvatsku kao punopravnu članicu – pomoć Unije je neupitna. Za BiH, koja je još daleko od članstva u EU, Brisel nalazi alternativne načine pomoći. Za aktivaciju fonda solidarnosti potrebno je da šteta države pređe 0,64 posto BDP-a.

U Briselu je Katarina Drlja.