Vural: Vlada želi muslimane u Austriji stigmatizirati kao potencijalnu opasnost

Antimuslimanski rasizam i islamofobija dio su svakodnevnog iskustva muslimana u Austriji.

Vural: Ovakva vrsta politike ne pridonosi ničim da objektivizira cjelokupnu debatu niti podstiče socijalnu koheziju (www.derislam.at)

Stalno problematiziranje muslimanskog postojanja u Austriji od strane političkih vođa u potpunosti se suprotstavlja naporima Islamske zajednice ove države i blokira je u njenim internim reformacijskim procesima, govori predsjednik Islamske zajednice u Austriji Umit Vural.

U intervjuu za Al Jazeeru, Vural ističe kako je nedavno uklonjena „Mapa islama“, za čije uklanjanje sa interneta mnogi navode kako je samo privremeno, novi dokaz stigmatizacije muslimana u Austriji kao potencijalne opasnosti za društvo i državni poredak.

  • Kako komentirate odluku ministrice integracija Austrije Susanne Raab za kreiranje i objavu “Mape islama”?

– Nakon nedavno usvojenog antiterorističkog paketa, tzv. „islamska mapa/karta“ Univerziteta Beč, koja je predstavljena medijima, zajedno s predstavnicima “Dokumentacijskog centra za politički islam” i ministricom integracije Susanne Raab, još jednom svjedoči o jasnim namjerama Savezne vlade da svi muslimani koji žive u Austriji budu stigmatizirani kao potencijalna opasnost  za društvo i demokratski pravni poredak u zemlji.

Ovim su potvrđeni strahovi Islamske zajednice u Austriji – od uspostavljanja Dokumentacijskog centra – od političkog utjecaja i instrumentalizacije nauke.

  • Kako Vi vidite ovu “Mapu”, da li ona dodatno usložnjava već napete odnose između muslimana, njihovih organizacija i austrijske Vlade?

Prijetnja kojoj je naša zajednica bila izložena objavljivanjem mape rezultirala je još jednim padom povjerenja u Vladu. Vjerska zajednica nije uključena u rad „Dokumentacijskog centra za politički islam“.

Važnost učešća Islamske zajednice u društveno-politička pitanja, a posebno u borbi protiv ekstremizma i terorizma, biva od strane Vlade potpuno ignorirana. Ovakva vrsta politike ne pridonosi ničim da objektivizira cjelokupnu debatu niti podstiče socijalnu koheziju. Time se u potpunosti suprotstavlja navodnom cilju da se želi pomoći muslimanima da budu shvaćeni kao dio austrijskog društva.

  • U posljednje vrijeme svjedočimo rastu islamofobije u Evropi, pa i u Austriji. Koliko se austrijsko društvo može izboriti sa time?

– Antimuslimanski rasizam i islamofobija dio su svakodnevnog iskustva muslimana u Austriji. Ovakvu tendenciju podstiče rasistička klima stvorena „odozgo“. Čini se da je politička agitacija protiv muslimana sve privlačnija za političare, posebno u vrijeme predizbornih kampanja. One su kontinuirano opečaćene antimuslimanskim i rasističkim kampanjama.

To predstavlja prijetnju demokratiji i ljudskim pravima u našoj zemlji, jer dijeli, isključuje ljude, torpedira suživot i podstiče radikalne protupokrete protiv kojih bismo zapravo trebali svi zajedno djelovati.

  • Nedavno je jedna džamija u Grazu bila meta vandala i dugo je trebalo vlastima da reagiraju. Da li je to čest slučaj da prava reakcija izostane kada su u pitanju muslimanske, ali i zgrade drugih (manjinskih) religija?

– Već određeno vrijeme ne postoji plodna saradnja između Islamske zajednice i sigurnosne službe, iako smo više puta ukazivali na potrebu za takvom. Kada je riječ o rasističkim napadima na manjine, policija uglavnom intervenira bez velike ambicije i umanjuje značaj takvih dešavanja. To se ne tiče samo muslimana u zemlji.

Što se tiče tzv. islamske karte/mape, tražili smo od predsjednika policije zaštitu naših objekata – koja nam još nije dodijeljena.

  • Da li se ovom islamofobnom politikom prikrivaju drugi, veći problemi austrijskog društva?

– U prošlosti smo svjedoci da se debate, ne samo oko islama, već oko pitanja integracije, migracije i azila, veoma često zloupotrebljavaju kako bi se time prikupilo što više glasova tokom izbora ili kako bi se skrenula pažnja od političkih prepusta.

No, svjesnim ugrožavanjem austrijskih građana i građanki islamske vjeroispovijesti granica je definitivno prekoračena.

  • Kako komentirate odnose sa drugim vjerskim zajednicama, da li su vam pružili podršku?

– Odnos sa priznatim crkvama i vjerskim zajednicama je veoma dobar. Prije nekoliko godina osnovali smo Platformu za religije u kojoj svi redovno razmjenjujemo mišljenja o aktualnim društvenim i vjerskim temama.

Trenutna linija Savezne vlade je neprijateljska prema religiji uopćeno, što više puta dovodi u pitanje provjereni sistem saradnje države i religija u Austriji, te je stoga međusobna podrška veoma bitna. U proteklih nekoliko dana, brojni predstavnici drugih vjerskih zajednica  izjasnili su se protiv trenutne politike prema Islamu i muslimanima u zemlji, kao i protiv projekta tzv. islamske karte/mape – na tome smo veoma zahvalni.

  • Šta se može uraditi da se unaprijede odnosi unutar vjerskih zajednica, te odnosi sa vlastima?

– Odnosi sa Saveznom vladom poboljšat će se tek kada naša vjerska zajednica bude prepoznata kao partner i saveznik u borbi protiv ekstremističkih struja i kada Vlada stupi u ravnopravni i stvarni/ iskreni dijalog s nama.

  • Kako komentirate stepen integracije migranata (kako sa Balkana, tako i drugdje) sa Islamskom zajednicom u Austriji?

– Trenutno doživljavamo, nažalost, situaciju da smo mi kao Islamska zajednica u Austriji zakonski priznati, ali da nam je u političkom diskursu sve više uskraćen autoritet za tumačenje vlastite religije.

Islamska zajednica pokušava poduzeti mjere protiv ovog nediferenciranog poimanja javnosti prema muslimanima i muslimankama. Također se trudimo kontinuirano predstaviti islam kakav zaista jeste široj javnosti. Stalno problematiziranje muslimanskog postojanja u Austriji od strane političkih vođa u potpunosti se suprotstavlja našim naporima i blokira nas u našim internim reformacijskim procesima.

Izvor: Al Jazeera

Povezane

Više iz rubrike TEME
POPULARNO