Ursula von der Leyen

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­ni­ca Evropske komisi­je Ur­su­la von der Leyen iz­jav­i­la je da je mjesto Koso­va u Evrop­skoj uni­ji i da bez Koso­va EU nije pot­puna.

Published On 27 Oct 2022