Ursula von der Leyen

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

EU je ob­javio plan vri­jedan go­to­vo 43 mil­i­jarde eura da postane ve­li­ki proizvođač mikročipo­va u pokuša­ju da ublaži svo­ju za­v­is­nost od az­i­jskog tržiš­ta za kom­po­nen­tu koja danas pokreće go­to­vo sve.

Published On 08 Feb 2022

U vri­jeme kada novi soj zabrin­ja­va svi­jet, pred­sjed­ni­ca Evropske komisi­je sma­tra da je ‘prik­lad­no i razum­no imati diskusi­ju o obaveznoj vakci­naci­ji sada’, navodeći da je to njen ‘lični stav’.

Published On 02 Dec 2021