Poplave

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Obilne kiše pogodile su is­točnu obalu, po­topivši ces­te i mostove; dese­ci hil­ja­da lju­di pob­jegli su iz svo­jih do­mo­va dru­gi put u posljed­njih neko­liko sed­mi­ca.

Published On 30 Mar 2022

Olu­j­na kiša iza­z­vala je poplavu u kan­jonu u blizi­ni rad­ničk­ih četvr­ti; 24 os­obe pogin­ule su u odronu zeml­je u glavnom gradu Quitu, 12 ih je nesta­lo.

Published On 02 Feb 2022