Kontekst

Ko stoji iza desničarskih pokreta na Balkanu i u zemljama EU-a? | Kontekst

Kako su predstavnici ekstremno desničarskih pokreta postali respektabilna politička snaga u evropskim parlamentima, a kakva je njihova snaga u našoj regiji?

Kako su predstavnici ekstremno desničarskih pokreta postali respektabilna politička snaga u evropskim parlamentima, a kakva je njihova snaga u našoj regiji?

Kako je saradnja desnog centra i ekstremne desnice prestala biti tabu tema?

Ko su pripadnici takvih grupa i kako se finansiraju?

Kako se institucije u regiji odnose prema njihovom djelovanju i porukama?

O tome u “Kontekstu” govore:

– u Beogradu: Dragoljub Draža Petrović, glavni i odgovorni urednik lista “Danas”;

– u Zagrebu: Hrvoje Klasić, historičar i profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu;

– u Sarajevu: Semir Mujkić, glavni urednik Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine.

Voditeljica je Irena Kuldija, a emisiju je uredio Dragan Stanimirović.

Izvor: Al Jazeera