Egipat razmatra proširenje Sueckog kanala

Pomorski koridor, koji je ranije donosio oko 10 milijardi dolara godišnje, od početka ove godine, pao je za 40 do 50 posto.

Završetak prve faze projekta razvoja južnog sektora Sueckog kanala (Ured za medije Sueckog kanala)

Šef Uprave za Suecki kanal Osama Rabie rekao je da je projekat potpunog dvostrukog plovidbenog toka kanala još uvijek u fazi studije koju ta uprava, u saradnji sa specijalizovanim međunarodnim konsultantskim kompanijama, treba završiti u roku od otprilike 16 mjeseci.

Osama je dodao da je ova studija priprema za predstavljanje projekta egipatskoj Vladi, s tim da će potrebna sredstva za realizaciju projekta u budućnosti biti osigurana iz investicionog budžeta Uprave koji je odobrilo Ministarstvo finansija, bez dodatnog opterećenja državnog budžeta.

Potpuna dvostrukost

Iz Uprave je saopćeno da će se projektom postići potpuna dvostrukost kanala u oba smjera, što će omogućiti podizanje klasifikacije kanala i povećanje njegove konkurentnosti, kao i povećanje brojčanog kapaciteta uplovljenih brodova i njihove nosivosti, tako da će u njega moći uplovljavati sve vrste i veličine brodova svjetske flote.

U saopćenju se navodi da je cilj projekta povećanje kapaciteta kanala za šest brodova, te povećanje faktora sigurnosti plovidbe u tom sektoru za 28 posto.

Predsjedavajući Uprave je napomenuo da je prva faza projekta razvoja južnog sektora završena proširenjem kanala za 40 metara prema istoku, dok se trenutno radi na završetku drugog dijela razvoja južnog sektora sa projektom udvostručenja kanala u Malim gorkim jezerima, u dužini od deset kilometara.

Generalpukovnik Osama potvrdio je da Suecki kanal napreduje ka završetku svoje ambiciozne strategije razvoja plovidbenog puta kanala, kroz implementaciju nekoliko projekata razvoja infrastrukture, uzimajući u obzir tehničku i ekonomsku izvodivost projekata, te njihove sinergije sa razvojem i rastom globalnog trgovinskog pokreta, kao i to da će isti biti realizirani finansijama iz investicionog budžeta vlasti odobrenim od egipatske Vlade.

Pad plovidbe

Studije o proširenju su uslijedile nakon što je prošlog mjeseca direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristalina Georgieva procijenila stopu pada prometa u Sueckom kanalu na između 55 i 60 posto, koji je ranije Egiptu osiguravao mjesečne prihode od 700 miliona dolara, kako je rekla.

Egipatski predsjednik Abdel Fattah El-Sisi prošlog mjeseca je rekao da su prihodi od Sueckog kanala pali za između 40 i 50 posto, zbog poremećaja plovidbe u Crvenom moru, a kao posljedica napada Husa.

On je prošlog mjeseca na konferenciji rekao: “Pomorski koridor, koji nam je ranije donosio oko 10 milijardi dolara godišnje, od početka ove godine, pao je za 40 do 50 posto.”

Izvor: Al Jazeera