Preminuo Dževad Jahić, istaknuti bh. lingvist

Područja Jahićevog naučnog djelovanja bila su dijalektologija, historija jezika, sociolingvistika, iz kojih je objavio veći broj radova u naučnim časopisima.

Osim naučnog, Dževad Jahić se bavio i književnim radom, te objavio više zbirki pjesama (Fena / Društvene mreže)

Istaknuti bosanskohercegovački lingvist Dževad Jahić preminuo je u 76. godini.

Vijest o njegovoj smrti objavio je Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod, na društvenim mrežama.

“Bio je naš najznačajniji lingvist-bosnist. Plemenit i dobar čovjek, učitelj i prijatelj. Bog dragi neka mu bude milostiv”, napisao je Kodrić, prenosi Fena.

Jahić je rođen 1948. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio je u Rogatici. Studij srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu završio je 1973.

Magistarski rad pod nazivom Lovačka terminologija i lovački žargon u govoru rogatičkog kraja odbranio je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 1977.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Ljekavskošćakavski govori istočne i jugoistočne Bosne odbranio je 1981. na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Brojne publikacije u naučnim časopisima

Radio je u Institutu za jezik i književnost u Sarajevu, a na Filozofskom fakultetu bio je angažiran od 1975. godine

Godine 1983. biran je za docenta, 1989. za vanrednog, a 2002. za redovnog profesora na predmetima Historijska gramatika i Historija bosanskoga književnog jezika. Od 1989. do 1993. bio je lektor i predavač srpskohrvatskog jezika i jugoslavenskih književnosti na Katedri slavenskih jezika Filološkog fakulteta Moskovskog državnog univerziteta.

Područja Jahićevog naučnog djelovanja bila su dijalektologija, historija jezika, sociolingvistika, iz kojih je objavio veći broj radova u naučnim časopisima (Južnoslovenski filologZbornik za filologiju i lingvistikuSlavjanskoje slavjanovedenijePregledSveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa). Član je Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti.

Osim naučnog, bavio se i književnim radom te objavio je više zbirki pjesama. Uz Rječnik bosanskog jezika, kao njegovo kapitalno djelo, neki od naslova su i: Sedra pelinova, Trešnjev bunar, Vitorin vrijes, Stakleni mejt, Bošnjački narod i njegov jezik

Izvor: Agencije