EP: Zapadnom Balkanu omogućen pristup pomoći od šest milijardi eura

Isplata ovih sredstava zavisi od uspješne primjene određenih reformi navedenih u reformskoj agendi svake zemlje korisnice.

Usvojeni izvještaj će u određenim područjima dopuniti postojeći Instrument za pretpristupnu pomoć, IPA III, kao i Investicijski okvir za zapadni Balkan (WBIF) (Francois Lenoir / Reuters)

Zastupnici u odborima Evropskog parlamenta za vanjske poslove i budžet usvojili su svoj stav o Instrumentu za reformu i rast za Zapadni Balkan, kojim se regiji nudi šest milijardi eura dodatne finansijske pomoći u periodu od 2024. do 2027. godine.

Na sjednici dva odbora usvojena je i odluka za ulazak u međuinstitucionalne pregovore sa Vijećem Evropske unije, a predsjednik Odbora Evropskog parlamenta za vanjske poslove David McAllister rekao je, uoči glasanja, da očekuje početak pregovora već ove sedmice i istakao da je preostalo malo vremena za postizanje dogovora u aktuelnom mandatu Evropskog parlamenta, prenosi Tanjug.

Zastupnici dva odbora usvojili su stav o Instrumentu za reformu i rast koji se odnosi na partnere sa Zapadnog Balkana sa 65 glasova “za”, pet protiv, a suzdržanih nije bilo.

Stroge reforme

Kako se navodi u saopćenju Evropskog parlamenta, oni su podržali stroge reforme i jačanje EU vrijednosti na Zapadnom Balkanu, fokusirajući se na transparentnost, vladavinu prava i ekonomsku integraciju.

U usvojenom nacrtu izvještaja, koji su u ime dva odbora pripremili izvjestioci Karlo Ressler i Tonino Picula, podržava se integracija Zapadnog Balkana, uz podržavanje njegove posvećenosti pristupu “osnove na prvom mjestu”.

Riječ je o principu koji povezuje vladavinu prava i osnovna prava sa dvije druge ključne oblasti procesa pridruživanja – ekonomskim upravljanjem i jačanjem demokratskih institucija i reforme javne uprave.

Namjera zastupnika Evropskog parlamenta je da se unaprijedi upravljanje instrumentom uz fokus na jači parlamentarni nadzor i transparentnost, dodaje se u saopćenju i ističe da bi redovan dijalog sa Evropskom komisijom trebao da intenzivira ulogu EP-a u praćenju napretka i osiguravanju usklađenosti finansiranja sa ciljevima Evropske unije.

Poslanici Evropskog parlamenta su zatražili i da se uspostavi odbor za reviziju sastavljen od nezavisnih eksperata, uključujući državljana korisnika, kako bi zaštitili finansijske interese EU i omogućili objektivan nadzor nad instrumentom.

Instrument za reformu i rast za Zapadni Balkan ima za cilj pokretanje društveno-ekonomskih reformi na Zapadnom Balkanu, unapređivanje ekonomskog rasta i usklađivanje sa EU, a zastupnici insistraju na okviru koji povezuje finansijsku podršku sa jasnim indikatorima napretka.

Odluka dva odbora da uđu u međuinstitucionalne pregovore sa Vijećem Evropske unije bit će objavljena na plenarnoj sjednici i postavit će osnovu za početak tih pregovora Evropskog parlamenta sa Vijećem u cilju usaglašavanja konačnog teksta o strukturi instrumenta.

Predloženi fond od šest milijardi eura

Ressler je rekao kako ovim prijedlogom Evropska unija pokazuje jasnu posvećenost proširenju i uslovljenost u oblastima demokratskih standarda, vladavine prava i usklađenosti sa vrijednostima EU, te ga naziva i ključnim za pristupanje pomoći od šest milijardi eura.

Instrumentom za reformu i rast za Zapadni Balkan, koji je predstavljen kao kamen temeljac novog Plana rasta za Zapadni Balkan, koji je u novembru 2023. godine predstavila Evropska komsija, planirano je da se u periodu od 2024. do 2027. godine izdvoji dve milijarde eura u grantovima i četiri milijarde eura u kreditima kako bi se podržao Zapadni Balkan na putu ka pridruživanju EU.

Isplata ovih sredstava zavisi od uspješne primjene određenih reformi navedenih u reformskoj agendi svake zemlje korisnice.

Ambasadori zemalja članica Evropske unije usaglasili su se 6. marta oko pregovaračkog mandata Vijeća EU o Instrumentu za reformu i rast za Zapadni Balkan, što će, kako je tada saopćilo Vijeće EU, omogućiti predsjedavajućem Vijeća da započne pregovore o konačnom tekstu za instrument sa Evropskim parlamentom.

Izvor: Agencije