Richard Falk

Richard Falk

Richard Falk je specijalni izvjestilac Ujedinjenih naroda za ljudska prava sa palestinske teritorije. 


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Tursku mno­gi iz­vana sma­tra­ju us­p­ješnom, dok je Er­do­gan kod kuće na meti op­tužbi da san­ja da je novi sul­tan.

opinion by Richard Falk
Published On 26 Aug 2012