Richard Falk

Richard Falk

Richard Falk je specijalni izvjestilac Ujedinjenih naroda za ljudska prava sa palestinske teritorije. 


Više od istog autora