Muamer Tanović

Muamer Tanović

Muamer Tanović je dugogodišnji novinar, radio je u Dnevnom avazu na pozicijama urednika i novinara sportske redakcije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Iako je pro­pus­tio pri­liku da postane treći tenis­er u his­tori­ji sa os­vo­je­na sva če­tiri Grand Sla­ma u jed­noj go­di­ni, No­vak Đoković iza sebe ima sja­jnu god­inu.

Published On 31 Dec 2021