Luke Coffey

Luke Coffey

Luke Coffey je istraživač specijaliziran za transatlantsku i euroazijsku sigurnost pri Istraživačkom centru u Washingtonu. Prethodno je radio kao savj... etnik Ministarstva odbrane Velike Britanije i kao oficir u američkoj vojsci.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Rusi­ja, Turs­ka, Iran, SAD i Evropa tre­ba­ju se odupri­jeti iza­zovu da un­apređu­ju na­cionalne in­terese zloupotre­bl­java­jući sukob u Nagorno-Karabahu.

opinion by Luke Coffey
Published On 07 Apr 2016