Jan Douwe Keulen

Jan Douwe Keulen

Jan Douwe Keulen je holandski novinar i savjetnik za razvoj medija. Predavao je novinarstvo na Rijks Univerzitetu u Groningenu te radio kao direktor C... entra za slobodu medija u Dohi.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Defini­ran­je novog kon­cep­ta ‘njem­st­va’ i pro­movi­ran­je kul­ture tol­er­an­ci­je i otvorenos­ti nije la­gan za­datak, koji ne bi tre­ba­lo pre­pusti­ti poli­tičari­ma.

opinion by Jan Douwe Keulen
Published On 09 Jan 2015