Ivana Marić

Ivana Marić

Ivana Marić se bavi praćenjem i komentiranjem političkih zbivanja u BiH. Područja zanimanja su joj politički marketing, politička psihologija, izborne... kampanje, politička propaganda, odnosi s javnošću, reforma Ustava BiH, javna uprava i lokalna samouprava. Zvanje magistrice nauka stekla je na studiju Fakulteta političkih nauka i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


Više od istog autora