Ana Tenžera

Ana Tenžera

Ana Tenžera je slobodna novinarka iz Zagreba.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Troškovi hrvatskog izvoza u Make­doniju mogli bi biti i dvostruko veći, a u Sr­bi­ju i BiH i trostruko.

opinion by Ana Tenžera
Published On 15 Jun 2013

Šta je sve ra­dio i kako od­lazeći prvi pot­pred­sjed­nik hrvatske Vlade, koji usko­ro mora služi­ti kaznu zatvo­ra.

Published On 15 Nov 2012