U Hrvatskoj manja pakovanja prehrambenih proizvoda, ali ne i cijene

S manjim pakovanjem ne ide i niža cijena, pa udruženja za zaštitu potrošača pozivaju kupce na oprez.

U trgovačkim lancima u Hrvatskoj smanjuje se ambalaža i težina sve većeg broja prehrambenih proizvoda.

S manjim pakovanjem ne ide i niža cijena, pa udruženja za zaštitu potrošača pozivaju kupce na oprez.

Izvor: Al Jazeera