TI: Vijeće ministara krije Zakon o sudovima

Iz nevladine organizacije Transparency International kažu da ministarstvo pravde BiH odbija da dostavi Nacrt zakona o sudu BiH.

Iz nevladine organizacije Transparency International kažu da ministarstvo pravde BiH odbija da dostavi Nacrt zakona o sudu BiH. Ministarstvo se, tvrde, pozvalo na odredbu novog Zakona o slobodi pristupa informacijama koja omogućava institucijama da ograniče pristup informaciji ako bi njeno objavljivanje moglo ozbiljno da naruši proces njene izrade.

Izvor: Al Jazeera