CG: Kazne za nasilje u porodici ispod zakonskog minimuma

Ženske organizacije i pravnice ukazuju na lošu kvalifikaciju krivičnih djela i problematičnu sudsku praksu.

Prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori, više je od polovine izrečenih kazni za nasilje u porodici ispod zakonskog minimuma, a više od trećine osuđenih su osobe koje su i ranije odgovarale za nasilje u porodici. Ženske organizacije i pravnice ukazuju na lošu kvalifikaciju krivičnih djela i problematičnu sudsku praksu.

Izvor: Al Jazeera