Ucjene u cyber prostoru novo krivično djelo u Crnoj Gori

Iz organizacija za psihološku i pravnu pomoć žrtvama, a koje su pokrenule priču o izmjeni zakona, očekuju da će one sada biti više osnažene da prijavljuju ucjenjivače.

Nedavno je u Kazneni zakon Crne Gore uvršteno novo kazneno djelo “zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio-zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem”, za koje je predviđena kazna od dvije do deset godina zatvora. Iz organizacija za psihološku i pravnu pomoć žrtvama, a koje su pokrenule priču o izmjeni zakona, očekuju da će one sada biti više osnažene da prijavljuju ucjenjivače.

Izvor: Al Jazeera