Šesta presuda o diskriminatorskim uredbama Ustava BiH

Sve su donijete zbog kršenja člana 1. Protokola 12 Evropske konvencije o ljudskim pravima – koji zabranjuje sve oblike diskriminacije.

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Kovačević, šesta je presuda kojom isti sud utvrđuje diskriminatorske odredbe Ustava Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona. Sve su donijete zbog kršenja člana 1. Protokola 12 Evropske konvencije o ljudskim pravima – koji zabranjuje sve oblike diskriminacije. Arduana Pribinja.

Izvor: Al Jazeera