Usporeno deminiranje u BiH: Uklanjanje svih zaostalih mina tek 2035.

Čišćenje terena trebalo je biti dovršeno za tri godine, na šta obavezuje i Otavska konvencija, ali ratovi i krize u svijetu uticali su na pad donacija, iz kojih se finansira 50 posto procesa.

Iako je od rata prošlo gotovo 30 godina, Bosna i Hercegovina, sve je izglednije, i cijelu narednu deceniju boriće se s minama. Čišćenje terena trebalo je biti dovršeno za tri godine, na šta obavezuje i Otavska konvencija, ali ratovi i krize u svijetu uticali su na pad donacija, iz kojih se finansira 50 posto procesa razminiranja. Sve je to znatno usporilo deminerski posao, dok područja pod sumnjom na mine, uz sigurnosni rizik, predstavljaju i prepreku razvoju.

Izvor: Al Jazeera