Presuda Evropskog suda se pretvara u vruće političko pitanje u BiH

Evropski sud za ljudska prava objavio je presudu u predmetu Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine.

Evropski sud za ljudska prava objavio je presudu u predmetu Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Sa šest glasova za i jednim protiv, ocijenjeno je da je BIH prekršila članak 1. Protokola broj 12 Evropske konvencije o ljudskim pravima, opću zabranu diskriminacije i pravo na slobodne izbore.

Iz tog razloga Sud je smatrao da je došlo do povrede članka 1. Protokola broj 12. Konvencije, u vezi s pritužbom podnositelja apelacije u vezi sa sastavom Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U pogledu Predsjedništva, Sud je utvrdio da, jednako kao i u pogledu Doma naroda, kombinacija teritorijalnih i etničkih uvjeta predstavlja diskriminatorno postupanje protivno članku 1. Protokola broj 12 u kontekstu prava na sudjelovanje na izborima za Dom naroda, te smatra da je isto važilo i za pravo glasa na izborima za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

Povodom pritužbe da je teritorij Bosne i Hercegovine podijeljen na izborne jedinice, da su neki članovi Zastupničkog doma birani s kompenzacijskih lista, te da izaslanici u Domu naroda nisu izravno birani, Sud se jednoglasno složio s Vladom da podnositelj nije iskoristio sva pravna sredstva dostupna na nacionalnoj razini, a posebno ustavnu žalbu. Stoga je Sud odbio ovu pritužbu.

Više detalja iz Sarajeva donosi novinarka Al Jazeere Arduana Pribinja.

Izvor: Al Jazeera