Iranske farme se zbog suša pretvaraju u pustinje

Iranci se suočavaju sa sve većim nestašicama vode.

Iranci se suočavaju sa sve većim nestašicama vode. Čak i nakon godine s velikim količinama padavina – rezervoari pitke vode su poluprazni. Zbog suše i lošeg upravljanja zalihama vode – iz slavina voda više ne teče, a stanovnici bježe iz sela u gradove. Sinem Koseoglu izvještava iz sela blizu grada Varamina, u sjevernom Iranu.

Izvor: Al Jazeera