Projekat hidroelektrane Ulog ugrožava Neretvu

Stalni odbor Bernske konvencije raspravljat će krajem godine o zaštiti Neretve i problematičnom projektu hidroelektrane Ulog, koja se gradi kod Kalinovika.

Stalni odbor Bernske konvencije raspravljat će krajem godine o zaštiti Neretve i problematičnom projektu hidroelektrane Ulog, koja se gradi kod Kalinovika u bh. entitetu Republika Srpska. Preporuka vlastima bila je da se taj projekat obustavi. Sporna hidroelektrana uz entitetsku liniju ugrožava i tok rijeke i u entitetu Federacija BiH. Međutim, pokazalo se da unutrašnji međuentitetski mehanizmi koordinacije, zaštite ili uticaja ne postoje. Ivan Pavković.

Izvor: Al Jazeera