U Hrvatskoj nova praksa u procesu ovrha – sudije moraju kontrolisati notarske ugovore

Broj građana kojima su blokirani računi zbog zapljena u Hrvatskoj je konstantno vrlo visok i posljednjih godina se kreće oko 240.000.

Broj građana kojima su blokirani računi zbog zapljena u Hrvatskoj je konstantno vrlo visok i posljednjih godina se kreće oko 240.000.

Povećanje broja blokiranih građana mogla bi da smanji nova praksa koju nadležnim sudovima nameće Vrhovni sud, a to je da sudije za zapljenu moraju sami, po službenoj dužnosti, da kontrolišu sve potrošačke ugovore ovjerene samo kod notara.

To predstavlja veći posao za sudije, ali prema udruženju “Franak”, potrošači u samo dva mjeseca vide pomake nabolje.

Izvor: Al Jazeera