Političke elite Balkana samo deklarativno za borbu protiv korupcije

Na regionalnoj konferenciji u Skoplju zaključeno je da se političke elite Zapadnog Balkana samo deklarativno zalažu za borbu protiv korupcije.

Na regionalnoj konferenciji u Skoplju zaključeno je da se političke elite Zapadnog Balkana samo deklarativno zalažu za borbu protiv korupcije.

Jedna od alatki za provedbu u praksi je Sekretarijat za regionalnu antikorupcijsku inicijativu, gdje zemlje sarađuju na suzbijanju nelegalnih radnji.

Očekuju rezultate u idućoj godini.

Izvor: Al Jazeera