Vlada još subvencionira Air Srbiju

Vlada Srbije nastavila je subvencionirati aviokompaniju Air Srbija. Subvencije su jasno prikazane u godišnjem financijskom izvještaju te kompanije. Iz državne blagajne za poslovanje nacionalnog avioprevoznika dato je više od 20 miliona eura. Air Srbija, s druge strane, tvrdi da posluje pozitivno iako ekonomisti navode da je to nemoguće bez subvencija Vlade.