Mogu li nasipi odbraniti naselja od rasta vodostaja Save i Une?

Rast vodostaja Save i Une u Hrvatskoj postavio je pitanje šta je u posljednjih godinu dana napravljeno da se spriječi pucanje nasipa. Hrvatske vode uložile su znatna sredstva, ali i dalje postoje kritične tačke u odbrani Jasenovca i Hrvatske Kostajnice.

Rast vodostaja Save i Une u Hrvatskoj postavio je pitanje šta je u posljednjih godinu dana napravljeno da se spriječi pucanje nasipa. Hrvatske vode uložile su znatna sredstva, ali i dalje postoje kritične tačke u odbrani Jasenovca i Hrvatske Kostajnice.