Kanabis bi Makedoniji mogao donijeti višemilionsku zaradu

Sedam kompanija u Makedoniji sa mješovitim kapitalom uzgaja kanabis od kojeg će proizvoditi ulje za medicinsku upotrebu. Interes za ovu industriju je sve veći i zato vlada radi na još boljem uređivanju ove osjetljive djelatnosti. Očekivanja su da osim novih radnih mjesta, ova industrija može da donese zemlji devizni priliv od blizu sto miliona eura […]

Sedam kompanija u Makedoniji sa mješovitim kapitalom uzgaja kanabis od kojeg će proizvoditi ulje za medicinsku upotrebu. Interes za ovu industriju je sve veći i zato vlada radi na još boljem uređivanju ove osjetljive djelatnosti. Očekivanja su da osim novih radnih mjesta, ova industrija može da donese zemlji devizni priliv od blizu sto miliona eura godišnje. Al Jazeera je dobila ekskluzivni pristup prostoru sa nasadima kanabisa.