Nezirović: Izbjeglice i migranti stigli u Salakovac

Izbjeglice i migranti stigli su u Izbjeglički centar Salakovac, nakon što su više od četiri sata čekali na putu između Sarajeva i Konjica. nastavili su put s Ivan-Sedla, između Sarajeva i Konjica, gdje su nekoliko sati čekali dozvolu da krenu prema prihvatnom centru u Salakovcu kod Mostara. Lejla Nezirović je ispred Prihvatnog centra u Salakovcu.