Značajan rast broja slučajeva dječije pornografije u Hrvatskoj

Prisilne seksualne iznude – široko je rasprostranjen problem kod pristupa djece internetu. Procjenjuje se da se godišnje u svijetu ucjenama zbog nagih online fotografija, iznudi oko 24 milijarde eura. Za Dan sigurnijeg interneta, o potrebi preventivnog i obrazovnog djelovanja na djecu, raspravljao je i Odbor za zdravstvo hrvatskog Sabora.

Prisilne seksualne iznude – široko je rasprostranjen problem kod pristupa djece internetu. Procjenjuje se da se godišnje u svijetu ucjenama zbog nagih online fotografija, iznudi oko 24 milijarde eura. Za Dan sigurnijeg interneta, o potrebi preventivnog i obrazovnog djelovanja na djecu, raspravljao je i Odbor za zdravstvo hrvatskog Sabora.