EU čeka stav SAD-a o globalnim bankarskim pravilima

Potpisivanje sporazuma o novim globalnim bankarskim pravilima trebalo bi biti odgođeno dok ne bude jasan stav nove američke administracije o toj inicijativi. Kazao je to predsjedavajući grupe ministara finansija Evropske unije, koji raspravljaju o trenutnom stanju takozvanog Bazelskog procesa. 

Potpisivanje sporazuma o novim globalnim bankarskim pravilima trebalo bi biti odgođeno dok ne bude jasan stav nove američke administracije o toj inicijativi. Kazao je to predsjedavajući grupe ministara finansija Evropske unije, koji raspravljaju o trenutnom stanju takozvanog Bazelskog procesa.