Radusin: Neće biti terirorijalnog spajanja nacionalnih parkova ‘Tara’ i ‘Drina’

Na području opštine Srebrenica planirano je osnivanje Nacionalnog parka “Drina”, zaštićenog rezervata koji bi činio prirodnu cjelinu sa parkom “Tara” na drugoj strani granice u Srbiji. Mještani sela, čija bi se imanja time našla u drugoj i trećoj zoni zaštite, strahuju da svojom imovinom više neće moći samostalno da upravljaju. U pitanju je većinom bošnjačka, […]